+45 91 56 73 52
info@radikalmads.dk

Miljø & Klima

Miljø & Klima sætter dagsordenen i disse år.

Vores klima er komplekst, men også facinerende. Klimaet skaber spektakulære formationer og landskaber. Det skaber og har gennem tiderne skabt frygtindgydende katastrofer, men også grobund for myriader af forskelligt liv.

Det er facinerende og frygtindgydende på én og samme tid.

Vi har gennem de sidste århundrede forsøgt at forstå de kræfter som Jorden indeholder og hvordan alt liv på vores jord er forbundet gennem mange forskellige processer.

Og vi bliver stadig klogere. Videnskaben har givet os muligheden for at læse Jorden og nedfælde dens historie helt tilbage til den spæde start. En tid hvor det liv vi kender i dag på ingen måde var muligt.

Den viden sætter os i dag i stand til at kunne se at vores måde at indrette vores liv på de seneste 200 år har konsekvenser for udviklingen. Mennesket er gået fra at være dybt afhængig af naturens luner til nu at kunne påvirke udviklingen.

Denne forståelse pålægger os et ansvar. Et ansvar for vores gøren og laden. Et ansvar for vores handlinger.

Hvordan gør vi så det?

Det gør vi ved at sikre at vi tænker over konsekvenserne af vores måde at leve på og stræber efter at vores måde at leve på ikke på lang sigt gør vores jord et ringere sted at være.

Det er lettere sagt end gjort.

Menneskets fremskridt i de seneste 100 år har i høj grad været båret af vores fantastisk evne til at systematisere produktionsprocesserne og udnytte Jordens resurser i et utroligt tempo. Men nu er vi nået til et punkt hvor vi kan begynde at se enden på nogle af disse resurser. Samtidig kan vi se at den måde hvorpå vi har ændret vores landbrug ikke er bæredygtigt.

Så der skal tænkes nyt, hvis vi skal lykkes med at efterlade en Jord til vores børns børn der også til den tid kan give os de glæder og nødvendigheder som vi har brug for.

Vi skal sikre vores drikkevandresurser, og vi skal sikre at vores havmiljø er rent og fyldt med liv.

Vi skal have gjort os fri af de fossile brændsler og finde vores energi i kilder der ikke udleder CO2.

Og så skal vi arbejde internationalt for bindende aftaler, vi skal skabe løsninger der opfylder målene.

Vi kan med forskning i verdensklasse og løsninger skabe ikke bare en renere verden, men også grobunden for vores egen vækst i det næste århundrede.