+45 91 56 73 52
info@radikalmads.dk

Uddannelse & Kulturarv

Det samfund vi har i dag er skabt på et fundament af uddannelse.

Vi skal ikke mere end 3-4 generationer tilbage før uddannelse var for de få mens resten måtte gå gennem livet uden indsigt i helt basale kundskaber, som at kunne læse, skrive og regne.

Vi har gjort fantastiske fremskridt siden starten af 1900 tallet og i dag er der gratis uddannelse til alle.

Og vi har som samfund stor gavn af dette. En uddannet befolkning der er i stand til at tænke selv og sætte ideer i verden. Ideer, der kan sættes ind i verden netop fordi, de er udtænkt af en befolkning som forstår den verden vi lever i.

Uddannelse har også skabt grobund for, at vi som mennesker kan forme vores liv efter vore egne ønsker. Uddannelse har givet os muligheden for at kunne tale os ud af problemerne, løse ting i fællesskab og skabe nye løsninger, fordi uddannelse er meget mere end faglighed, men også former os og giver os ånd.

Uddannelse har givet os alle muligheden for at sætte os selv fri som mennesker til trods for virkelighedens forpligtelser og bånd.

Det må vi ikke glemme.

Andre lande er fulgt efter og har set at vejen til et rigere samfund går gennem en uddannet befolkning. Men ikke alle har fulgt vores tanker om at sætte mennesket frit gennem uddannelse.

Og desværre virker det som om den kulturarv der ligger i frihedbegreberne, åndsfriheden og retten til at tro og mene det man vil, er under pres.

I vores bestræbelser på at skabe vækst i samfundet glemmer vi af og til, at vækst ikke kun er af materiel art, men også åndelig. Forståelsen af dig selv og troen på at du alene som menneske har en værdi synes at være trukket i baggrunden for ideen om at mennesket kun har værdi, hvis det er i stand til at producere.

Men det behøver ikke være sådan. Tværtimod. Hvis vi alene fokuserer på fremdrift i uddannelsessystemet, hvis vi bare reducere uddannelse til håndværk som håndværk alene, så mister vi noget af det som har gjort os til den solstrålehistorie vi vitterligt er.

Derfor skal uddannelsesloftet løftes. Taget skal af. De faglærte skal have mulighed for at sætte deres dygtige håndværk ind i en kontekst.

Kun derigennem opnår vi at uddanne hele mennesker der kan begå sig og forstå den verden vi lever i.

Uddannelse er ikke kun et spørgsmål om færdigheder. Uddannelse skal også skabe holdninger.